2022-06-07

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №6 2022-06-08-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно

Илтгэгч №1. докторант Б.Зориг Сэдэв:   Дотоодын болон импортын ногоог ялгах объект таних моделийн судалгаа Хураангуй:  Энэхүү судалгааны ажлаар дотооддоо тариалж буй хүнсний ногоог импортоор орж ирсэн […]
2022-05-24

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №5 2022-05-25-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно

Илтгэгч №1. докторант Н.Оюундарь Сэдэв:  Сурах бичгийн эхэд тоон шинжилгээ хийх нь Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бид машин сургалтын аргад суурилан бүтээсэн монгол хэл боловсруулалтын […]
2022-05-24

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №4 2022-05-11-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно.

Илтгэгч №1 Р.Амартүвшин Сэдэв: Авто замын ухаалаг гарцын удирдлагын хавтангын хөгжүүлэлт Хураангуй:Сүүлийн жилүүдэд авто замын төлбөр хураах цэгүүдийг хүний оролцоогүйгээр ухаалгаар удирдах шаардлага үүсээд байна. Ухаалаг гарцын […]
2022-05-03

Машин оюуны лабын 2021-2022 хаврын улирлын семинар 2022-05-04 ны 12.40 минутад МУИС-ийн 3-р байр 221 тоотод болно.

Илтгэгч 1: Док.Б.Хуягбаатар Сэдэв: UniMorph 4.0: Universal Morphology Хураангуй: The Universal Morphology (UniMorph) project is a collaborative effort providing broad-coverage instantiated normalized morphological inflection tables for hundreds […]
2022-05-03

2021-2022 хаврын улирлын семинар №2. Сэдэв: Их сургуулийн өгөгдлийн нэгтгэлд онтологи хөгжүүлж ашиглах нь

Илтгэгч: Док.Г.Амарсанаа Хэзээ: 2022-04-27 ны 12.40 минутад Хаана: МУИС-ийн 3-р байр 217 тоотод Хураангуй: Семантик технологид түшиглэн өгөгдлийг нэгтгэж мэдлэгийн граф үүсгэх замаар өгөгдлийн суурь бүтцийг байгуулах асуудал чухал […]
2022-04-19

2021-2022 хаврын улирлын семинар №1. Сэдэв: Стартап компани бий болгох туршлага, боломж

Илтгэгч: Док.М.Золжаргал Хэзээ: 2022-04-20 ны 12.30 минутад Хаана: МУИС-ийн 3-р байр 221 тоотод Хураангуй: Их сургуулийн чухал чиг үүргийн нэг бол инновацийг бий болгох, судалгааны үр дүнд […]

It looks like cell phone without gps airplay features also works on mobile safari and several other third party applications
2022-06-07

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №6 2022-06-08-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно

Илтгэгч №1. докторант Б.Зориг Сэдэв:   Дотоодын болон импортын ногоог ялгах объект таних моделийн судалгаа Хураангуй:  Энэхүү судалгааны ажлаар дотооддоо тариалж буй хүнсний ногоог импортоор орж ирсэн […]
2022-05-24

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №5 2022-05-25-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно

Илтгэгч №1. докторант Н.Оюундарь Сэдэв:  Сурах бичгийн эхэд тоон шинжилгээ хийх нь Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бид машин сургалтын аргад суурилан бүтээсэн монгол хэл боловсруулалтын […]
2022-05-24

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №4 2022-05-11-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно.

Илтгэгч №1 Р.Амартүвшин Сэдэв: Авто замын ухаалаг гарцын удирдлагын хавтангын хөгжүүлэлт Хураангуй:Сүүлийн жилүүдэд авто замын төлбөр хураах цэгүүдийг хүний оролцоогүйгээр ухаалгаар удирдах шаардлага үүсээд байна. Ухаалаг гарцын […]
2022-05-03

Машин оюуны лабын 2021-2022 хаврын улирлын семинар 2022-05-04 ны 12.40 минутад МУИС-ийн 3-р байр 221 тоотод болно.

Илтгэгч 1: Док.Б.Хуягбаатар Сэдэв: UniMorph 4.0: Universal Morphology Хураангуй: The Universal Morphology (UniMorph) project is a collaborative effort providing broad-coverage instantiated normalized morphological inflection tables for hundreds […]