МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ
МАШИН ОЮУНЫ ЛАБОРАТОРИ

14201 Улаанбаатар хот – 46a ш/х-600
Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3, МУИС-ийн хичээлийн 3-р байр

 

 

Нэр (шаардлагатай)

Таны цахим шуудангийн хаяг (шаардлагатай)

Гарчиг

Мэдээ

Online courses follow an eight-week or sixteen-week schedule without writing helper specific face-to-face meeting times