МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ
МАШИН ОЮУНЫ ЛАБОРАТОРИ

14201 Улаанбаатар хот – 46a ш/х-600
Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3, МУИС-ийн хичээлийн 3-р байр