З. Цолмон

Мэдлэг ба өгөгдлийн инженерчлэлийн багийн судлаач

77307730 (3305)


Магистр
Монгол улсын их сургууль (МУИС) Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургуулийн
Багш
Өгөгдөл бол шинэ зууны түүхий эд!

Францис Мауд

Товч намтар

Зундуйн Цолмон МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургуулийн (ХШУИС) Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн багш, докторант. Тэр мэдээллийн технологийн менежмент, мэдлэгийн менежмент чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг. 2012 онд Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийг мэдээллийн технологийн бодлогын чиглэлээр магистрын зэрэгтэй төгссөн. 2015 онд Erasmus-Mundus Swap ажилтан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж Итали улсын Трентогийн их сургуульд нэг сар судлаачаар ажилласан. Түүнчлэн Мэдээллийн технологийн үндэсний парктай хамтран Нээлттэй өгөгдлийн санаачлагыг эхлүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд хууль эрх зүйн орчны сайжруулалт, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, төрийн байгууллагын өгөгдлийн соёлыг дээшлүүлэх, чадавхийг бүрдүүлэх чиглэлээр төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай нягт холбоотой ажилладаг. 2015 оноос төрийн байгууллагын их өгөгдлийг үүсгэх, их өгөгдлийн шинжилгээ хийж нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хийж байгаа.

Боловсрол

 • 2005-2012 Магистр, Cөүлийн Үндэсний Их Сургууль, Инженерийн Коллеж
 • 2000-2004 Элекроникийн инженер, бакалавр, МУИС, Мэдээллийн технологийн сургууль

Ажлын туршлага

 • 20012-одоог хүртэл, Багш, МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль
 • 2004-2005 Сургалтын инженер, МУИС, Мэдээллийн технологийн сургууль

Өгүүлэл

 1. , , , ,PC-KIMMO-based Description of Mongolian Morphology, Journal of Information Processing Systems, ISSN: 2092-805X, v1 n1, , pp. 41-48
 2. , , , ,A Stduy on Mongolia's National Innovation System: ICT as a Pilot Sector for the Innovation System Development, World Technopolis Review, ISSN: 2234-4594, v4 n3, , pp. 157-167
 3. Ganbold, A., Zundui, Ts., Jaimai, P., Using open data for improving public transportation service, In the Proceedings of The Fourth Domestic Conference on Mongolian Information Technology (ММТ), 2016, Ulaanbaatar, Mongolia (oral presentation)
 4. Ganbold, A., Zundui, Ts., Jamai, P., Traffic Flow Analysis on Public Transport Access Data, In the Proceedings of The Ninth International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT), ISSN: 2288-9973, 2016, Zhuhai, China (oral presentation)
 5. Ganbold, A., Zundui, Ts., Mongolian Open Data: Implementation, Challenges and Opportunities, In the Proceedings of The Third Domestic Conference on Mongolian Information Technology (ММТ), 2015, Ulaanbaatar, Mongolia (oral presentation)
 6. Ganbold, A., Zundui, Ts., Chagnaa, A., Bavuujav, M., Possibilities of Open Government Data in Mongolia, In the Proceedings of The Second Domestic Conference on Mongolian Information Technology (ММТ), 2014, Ulaanbaatar, Mongolia (oral presentation)
 7. Zundui, Ts., Sukhbaatar, O., Choimaa, L., Assessment of E-Learning Readiness in Mongolia University and High School Students, ICT in Education ( Digital Pedagogy, learning technology, teachers and OER) UNESCO, 2014, Conference Hall 327, Main Campus, MUST, Ulaanbaatar, Mongolia (oral presentation)
 8. Zundui, Ts., Sukhbaatar, O., Choimaa, L., Assessment of E-Learning Readiness in National University of Mongolia, In the Proceedings of The Seventh International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT), ISSN: 2288-9973, 2014, Chiang Mai, Thailand (oral presentation)
 9. Zundui, Ts., Evaluation of User Satisfaction of e-Government in Mongolia, In the Proceedings of The 6th International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT), ISSN: 2288-9973, 2013, Chunbuk National University, Cheong-ju, ROK (oral presentation)

Төслийн туршлага

 1. Big and Open Data project in Information Technology Agency of Ulaanbaatar city, 2015
 2. Open Data development in National Information Technology Park of Mongolia, 2014

The why do my parents like homework program upgrades students’ skills to the pharm