Chagnaa Altangerel

NLP group head

77307730 (3305)


Ph.D
National University of Mongolia (NUM) School of Engineering and Applied Sciences
Associate professor

Curriculum Vitae

[Монголоор]

Chagnaa Altangerel. Research areas:

 • Natural Language Processing / Lexical Semantic Network
 • Machine learning
 • http://milab.num.edu.mn/people/altangerelc
 • Speech processing

Education

 • 2004-2008, Ph.D. in Computer Science, University of Ulsan, South Korea
 • 2001-2003, Software Engineering, National University of Mongolia
 • 1997-2001, Electronics Engineering, National University of Mongolia

Affilation

 • 2008-одоог хүртэл, Associate professor, National University of Mongolia
 • 2002-2004, Lecturer, National University of Mongolia
 • 2001-2002, Assistant, National University of Mongolia

Papers

 1. Zoljargal Munkhjargal, Altangerel Chagnaa, Purev Jaimai, Morphological Transducer for Mongolian, N.T. Nguyen et al. (Eds.): ICCCI 2016, Part II, LNAI 9876, pp. 546–554, 2016
 2. М.Золжаргал, Ч.Алтангэрэл, Ж.Пүрэв, Орчуулгын програмд зориулсан монгол хэлний үгзүйн төгсгөлөг төлөвт задлуур, үүсгүүр, Информатик, ШУА-ын Физик технологийн хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг сэтгүүл, 2016
 3. Zoljargal Munkhjargal, Gábor Bella, Altangerel Chagnaa, Fausto Giunchiglia: Named Entity Recognition for Mongolian Language, In: Král, Pavel, Matoušek, Václav (eds.) TSD 2015. Volume 9302 of the series Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, pp 243-251
 4. Ч.Алтангэрэл, М.Энхжаргал: Цахим бичвэрт суурилсан монгол хэлний үеийн давтамжийн судалгаа, Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг, pp1-10, Боть 386, ISSN: 1997-1826 (2013)
 5. Purev Jaimai and Altangerel Chagnaa: Language resources for Mongolian, Эрдэм шинжилгээний бичиг 1/2012, Хавсарга хэл шинжлэл, pp 58-67 (2012)
 6. Chagnaa Altangerel and Jaimai Purev: Web as a corpus, Mongol Studies Research papers, vol. XXXI (328), 2010, ISSN 1997-1826 (in Mongolian)
 7. Chagnaa, A. et al.: On the Evaluation of Korean WordNet. In: Matousek, V., Mautner, P. (eds.) TSD 2007. LNAI, vol. 4629, pp. 123-130. Springer, Heidelberg (2007)
 8. Chagnaa, A. et al.: Extracting Features for Verifying WordNet. In: Zhang, Z., Siekmann, J. (eds.) KSEM 2007. LNAI, vol. 4798 pp. 605-610. Springer, Heidelberg (2007)
 9. Altangerel Chagnaa, Cheol-Young Ock, Chang-Beom Lee and Purev Jaimai.: Feature Extraction of Concepts by Independent Component Analysis. International Journal of Information Processing Systems, Vol. 3 (1), pp. 33-37. (2007)
 10. Purev Jaimai, Tsolmon Zundui, Altangerel Chagnaa, and Cheol-Young Ock.: PC-KIMMO-based Description of Mongolian Morphology. International Journal of Information Processing Systems, Vol. 1 (1), pp. 41-48. (2007)

Conference papers

 1. Ч.Алтангэрэл, Б. Амарсанаа, Цахим хэл шинжлэлийн хуулийн салбар дахь хэрэглээ, олон улсын чиг хандлага, “Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” Улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурал, УБ хот, 2016 оны 4 дүгээр сарын 8
 2. Мөнхжаргалын Золжаргал, Чагнаагийн Алтангэрэл, Дамбасүрэнгийн Нанзадрагчаа, Керейн Есенбек, Хайлтын системд зориулсан монгол хэлний үгзүйн задлуур, үүсгүүр, ММТ 2016, ЭШХурлын эмхэтгэл
 3. Т.Ууганбаяр, Ч.Алтангэрэл, Монгол яриаг изохрон шинжээр хэсэгчилэх нь, ММТ 2016, ЭШХурлын эмхэтгэл
 4. М.Золжаргал, Ч.Алтангэрэл, Монгол хэлний төгсгөлөг төлөвт үг зүйн задлуур, Информатик 2015 эрдэм шинжилгээний хурал, 2015
 5. Munkhtulga. P, Altangerel. Ch, Captcha for Mongolian web sites, 8th Int. Conference on Frontiers of Information Technology, Jilin, China, 2015
 6. М.Золжаргал, Н.Оюундарь, Ч.Алтангэрэл, Габор Белла: Монгол хэлний нэрлэсэн нэгж таниур, ММТ 2015, ЭШХурлын эмхэтгэл, pp 21-24
 7. Chagnaa Altangerel, Kerey Esenbek, Jaimai Purev: MONGOLIAN SPEECH CORPUS EXTENSION FOR TEXT-TO-SPEECH DEVELOPMENT AND EVALUATION, Oriental COCOSDA 2014, p303-308
 8. Zoljargal Munkhjargal, Gábor Bella, Altangerel Chagnaa, Fausto Giunchiglia: Supervised Named Entity Recognition for Mongolian, CAIPT 2014, pp 119-122
 9. М.Золжаргал, Ч.Алтангэрэл, Н.Оюундарь, Д.Нанзадрагчаа: Монгол хэлний нэрлэсэн нэгжийн хөмрөг байгуулах нь, ММТ 2014, ЭШХурлын эмхэтгэл, pp 68-73
 10. Chagnaa Altangerel, Jaimai Purev, Chatchawarn Hansakunbuntheung: An Evaluation of Mongolian Data-Driven Text-to-Speech, Oriental COCOSDA 2013
 11. Chagnaa Altangerel, Kerey Esenbek, Jaimai Purev: Mongolian speech corpus extension for text-to-speech development IFOST 2013, pp 336-340
 12. Ч.Алтангэрэл, М.Энхжаргал: Монгол хэлний үсэг, үе, үгийн давтамжийн судалгаанд суурилсан компьютерийн гарын жишиг загварыг зохиосон нь, ММТ 2013, ЭШХурлын эмхэтгэл, pp 30-34
 13. К.Есенбек, Ч.Алтангэрэл, Ж.Пүрэв: Монгол бичвэрээс яриа үүсгэх үүсгүүр ба түүний үнэлгээ, ММТ 2013, ЭШХурлын эмхэтгэл, pp 40-44
 14. М.Золжаргал, Н.Жавхлан, Ч.Алтангэрэл, Цахим бичвэрт суурилсан монгол хэлний үйл үгийн бусдын эрхэнд үйлдэгдэх хэвийн утга, хэрэглээ, давтамжийн судалгаа. Монголын Мэдээллийн Технологийн Эрдэм Шинжилгээний Хурал, 2013
 15. М.Золжаргал, Ч.Алтангэрэл: Кирилл-Монгол онлайн толь бичиг, Хүрэл тогоот 2012, pp 203-210 (in Mongolian)
 16. Purev Jaimai and Altangerel Chagnaa: Improving English-Mongolian MT, FITAT2012, pp 142-144 (2012)
 17. Chatchawarn Hansakunbuntheung, Ausdang Thangthai, Nattanun Thatphithakkul and Altangerel Chagnaa: MONGOLIAN SPEECH CORPUS FOR TEXT-TO-SPEECH DEVELOPMENT, proc. Oriental COCOSDA 2011, pp , Hsinchu, Taiwan,26-28 Oct, 2011
 18. Purev Jaimai and Altangerel Chagnaa: Language Resources for Mongolian, proc. Conference on Human Language Technology for Development,pp. Alexandria,Egypt,2-5 May 2011
 19. Chagnaa Altangerel and Baasanjav Adiyatseren: Two Level Rules for Mongolian Language, 7th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA 2011), pp 130-133
 20. Chagnaa Altangerel*, Jaimai Purev*, Munkhjargal Zoljargal*, Cheol-Young Ock**: English-Mongolian Machine Translation Prototype System, 7th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA 2011), pp 168-171
 21. Chagnaa Altangerel: Lexical semantic network for Mongolian, Khurel Togoot 2010, pp 207-210 (in Mongolian)
 22. Chagnaa Altangerel & Ock Cheol-Young: Toward Automatic Construction of Lexical Semantic Networks, 6th International Conference on Networked Computing (INC), 2010, ISBN: 978-1-4244-6986-4
 23. Chagnaa Altangerel, 이 창 범, 옥 철 영, “독립성분분석과 Box-Cox 변환을 이용한 동사 개념 클러스터링”, In: 제18회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회, pp. 164-170. (2006)
 24. Purev Jaimai, Hyun Seok Park and Altangerel Chagnaa, Prolog Based Simple DCG Parser for Mongolian, Proceedings of the International Conference on East-Asian Language Processing and Internet Information Technology, EALPIIT2003, 2003, pp. 321-323
 25. Purev Jaimai, Hyun Seok Park and Altangerel Chagnaa, Tree Adjoining Grammars for Mongolian, Proceedings of the International Conference on East-Asian Language Processing and Internet Information Technology, EALPIIT2003, 2003, pp. 24-27
 26. Ganbold, A., Chagnaa, A., Crowdsourcing Localization of Ontology and Geographical Names, In the Proceedings of The Eighth International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT), ISSN: 2288-9973, 2015, Jilin, China (oral presentation), pp. 120-124
 27. Ganbold, A., Chagnaa, A., Ontology Localization via Crowdsourcing, In the Proceedings of The Third Domestic Conference on Mongolian Information Technology (ММТ), 2015, Ulaanbaatar, Mongolia (oral presentation)
 28. Batsuren, K., Chagnaa, A., Ganbold, A., Munkhjargal, Z., Semantic Relation Classification for Concepts of Wordnet with Deep Learning, In the Proceedings of The Third Domestic Conference on Mongolian Information Technology (ММТ), 2015, Ulaanbaatar, Mongolia (poster presentation)
 29. Ganbold, A., Zundui, Ts., Chagnaa, A., Bavuujav, M., Possibilities of Open Government Data in Mongolia, In the Proceedings of The Second Domestic Conference on Mongolian Information Technology (ММТ), 2014, Ulaanbaatar, Mongolia (oral presentation)

Projects

 1. МУИС, Залуу судлаачийн грант: Монгол хэлний цахим хөмрөг, 2015, удирдагч
 2. Universal Knowledge Core, Knowledge in Diversity Foundation, 2012-~, Mongolian Team
 3. USTAR S2S translation, 2011-~, Mongolian Team
 4. TTS Development in Mongolia, ITU-AMD cooperation, 2010-2011, Project manager
 5. English Mongolian online translation system, Mongolian Government-ICTPA, 2010-2011, Head researcher
 6. Lexical semantic network for Mongolian, Asian Research Center (ARC), 2009-2010, Leader
 7. Information technology standard and terminology localization, Communication and Regulation Committee, Government of Mongolia, 2009-2010, member
 8. PAN Localization, IDRC Canada, 2008~2009, Researcher and developer, Mongolian team
 9. “Use of Computer Aided System in the Studies of the Mongolian Language”, NUM, 2003~2004, Researcher and Developer
 10. Test Automation System, Entrance Information System, NUM, 2002~2004, Developer