1. Та өөрийн мэдээллийг оруулна уу

Нас * Хүйс * SISi ID

2. Та аль зөв сонсогдож байгааг сонгоно уу

#


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Үг


Аргаль

Архи

Баригдахгүй

Барих

Гамин

Говиор

Дурьдаж

Зангиа

Орь

Сархиатай

Хувилбар 1


Хувилбар 2


 

#


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Үг


Ярьдаг

Ярьцгаадаг

Тарих

Танилын

Танхим

Турлиахууд

Ханьтайгаа

Хуль

Хуулиараа

Ярилцдагийг

Хувилбар 1


Хувилбар 2