1. Та өөрийн мэдээллийг оруулна уу

Нас * Хүйс * SISi ID

2. Сонсоод үнэлгээ өгнө үү.

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Үг

Аргаль

Архи

Баригдахгүй

Барих

Гамин

Говиор

Дурьдаж

Зангиа

Орь

Сархиатай

Ярьдаг

Ярьцгаадаг

Тарих

Танилын

Танхим

Турлиахууд

Ханьтайгаа

Хуль

Хуулиараа

Ярилцдагийг

Аудио

Муу

Тааруу

Дунд

Боломжийн

Сайн