З.Цолмон

Мэдлэг ба өгөгдлийн инженерчлэлийн багийн судлаач

Монгол улсын их сургууль (МУИС) Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургуулийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн багш

Товч намтар

[In English]

Зундуйн Цолмон МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургуулийн (ХШУИС) Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн багш, докторант. Тэр мэдээллийн технологийн менежмент, мэдлэгийн менежмент чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг. 2012 онд Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийг мэдээллийн технологийн бодлогын чиглэлээр магистрын зэрэгтэй төгссөн. 2015 онд Erasmus-Mundus Swap ажилтан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж Итали улсын Трентогийн их сургуульд нэг сар судлаачаар ажилласан. Түүнчлэн Мэдээллийн технологийн үндэсний парктай хамтран Нээлттэй өгөгдлийн санаачлагыг эхлүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд хууль эрх зүйн орчны сайжруулалт, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, төрийн байгууллагын өгөгдлийн соёлыг дээшлүүлэх, чадавхийг бүрдүүлэх чиглэлээр төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай нягт холбоотой ажилладаг. 2015 оноос төрийн байгууллагын их өгөгдлийг үүсгэх, их өгөгдлийн шинжилгээ хийж нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хийж байгаа.

Боловсрол

  • 2005-2012 Магистр, Cөүлийн Үндэсний Их Сургууль, Инженерийн Коллеж
  • 2000-2004 Элекроникийн инженер, бакалавр, МУИС, Мэдээллийн технологийн сургууль

Ажлын туршлага

  • 2012-одоог хүртэл, Багш, МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль
  • 2004-2005 Сургалтын инженер, МУИС, Мэдээллийн технологийн сургууль

Бүтээл, нийтлэл


Оролцсон төсөл

  • WeNet – The Internet of US, 2019
  • Consultation of data analysis for optimization metallurgy in order to increase Oyutolgoi’s copper production, 2018
  • Big and Open Data project in Information Technology Agency of Ulaanbaatar city, 2015
  • Open Data development in National Information Technology Park of Mongolia, 2014

Заадаг хичээл