Олон улсын ABU Робокон тэмцээн нь 2002 оноос эхлэн зохиогдож ирсэн билээ. Юнител компаний ивээн тэтгэсэн Монгол Улсын Их Сургуулийн баг 2007 оноос эхлэн улсдаа төдийгүй олон улсдаа амжилт гаргаж эхэлсэн. Тухайлбал:

2007 он

  • Үндэсний роботын тэмцээний аварга Юнител баг
  • Ханой 2007 Олон улсын роботын тэмцээний “Toyota Award” шагналт

2008 он

  • Үндэсний роботын тэмцээний аварга Юнител-1 баг, 1-р байрын шагналт Юнител-2 баг
  • Пүнэ 2008 Олон улсын роботын тэмцээний “Best Engineering Award” шагналт Юнител баг

2009 он

  • Үндэсний роботын тэмцээний аварга Юнител-2 баг, 2-р байрын шагналт Юнител-1 баг
  • Токио 2009 Олон улсын роботын тэмцээний “Mabuchi Motors Award” шагналт Юнител баг

2010 он

  • Үндэсний роботын тэмцээний аварга Юнител-2 баг, 2-р байрын шагналт Юнител-1 баг
  • Египт 2010 Олон улсын роботын тэмцээний “Toyota Award” шагналт Юнител баг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *