2022-06-07

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №6 2022-06-08-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно

Илтгэгч №1. докторант Б.Зориг Сэдэв:   Дотоодын болон импортын ногоог ялгах объект таних моделийн судалгаа Хураангуй:  Энэхүү судалгааны ажлаар дотооддоо тариалж буй хүнсний ногоог импортоор орж ирсэн […]
2022-05-24

Сурах бичгийн эхэд тоон шинжилгээ хийх нь

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бид машин сургалтын аргад суурилан бүтээсэн монгол хэл боловсруулалтын хэрэглүүрүүд\cite{Milab} болон нээлттэй эхийн программуудыг ашиглан сурах бичгийн нэг ангийн (монгол хэлний 5 […]
2022-05-24

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №4 2022-05-11-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно.

Илтгэгч №1 Р.Амартүвшин Сэдэв: Авто замын ухаалаг гарцын удирдлагын хавтангын хөгжүүлэлт Хураангуй:Сүүлийн жилүүдэд авто замын төлбөр хураах цэгүүдийг хүний оролцоогүйгээр ухаалгаар удирдах шаардлага үүсээд байна. Ухаалаг гарцын […]
2022-05-03

UniMorph 4.0: Universal Morphology

The Universal Morphology (UniMorph) project is a collaborative effort providing broad-coverage instantiated normalized morphological inflection tables for hundreds of diverse world languages. The project comprises two […]
2022-04-20

Дүрс боловсруулалтад суурилсан амин үзүүлэлтүүдээр идэвхитэй КОВИД-19 халдварыг илрүүлэгч

To address the need for preliminary detection of COVID-19 infection in afebrile subjects, we developed a novel vital-signs-based infection screening composite-type camera (VISC-Camera) to screen for […]
2022-04-19

Стартап компани бий болгох туршлага, боломж

Их сургуулийн чухал чиг үүргийн нэг бол инновацийг бий болгох, судалгааны үр дүнд суурилсан стартап компани үүсгэх, хувийн хэвшлийн компаниудтай судалгаа, оюутныг чадавхжуулах зэргээр хамтарч ажиллах […]
2022-06-07

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №6 2022-06-08-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно

Илтгэгч №1. докторант Б.Зориг Сэдэв:   Дотоодын болон импортын ногоог ялгах объект таних моделийн судалгаа Хураангуй:  Энэхүү судалгааны ажлаар дотооддоо тариалж буй хүнсний ногоог импортоор орж ирсэн […]
2022-05-24

Сурах бичгийн эхэд тоон шинжилгээ хийх нь

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бид машин сургалтын аргад суурилан бүтээсэн монгол хэл боловсруулалтын хэрэглүүрүүд\cite{Milab} болон нээлттэй эхийн программуудыг ашиглан сурах бичгийн нэг ангийн (монгол хэлний 5 […]
2022-05-24

Машин оюуны лабораторийн 2021-2022 оны хаврын улирлын семинар №4 2022-05-11-ны лхагва гарагийн 12.40 цагт IIIА байрны 221 тоотод болно.

Илтгэгч №1 Р.Амартүвшин Сэдэв: Авто замын ухаалаг гарцын удирдлагын хавтангын хөгжүүлэлт Хураангуй:Сүүлийн жилүүдэд авто замын төлбөр хураах цэгүүдийг хүний оролцоогүйгээр ухаалгаар удирдах шаардлага үүсээд байна. Ухаалаг гарцын […]
2022-05-03

UniMorph 4.0: Universal Morphology

The Universal Morphology (UniMorph) project is a collaborative effort providing broad-coverage instantiated normalized morphological inflection tables for hundreds of diverse world languages. The project comprises two […]